Top

Първото издание на „Варна ЕКСПО – строителство, екстериор, интериор” ще се проведе от 14 до 16 октомври 2016 г. в Двореца на културата и спорта – Варна.

 

Мисия – Мисията на „Варна ЕКСПО” е да се превърне в общественополезно и емблематично изложение за малкия и средния бизнес, с добра перспектива за привличане на инвестиционни проекти, нови технологии и иновации.

 

Визия – Нашата амбиция е да наложим „Варна ЕКСПО” като бизнес форум с изключително широк периметър, представяйки национални и международни компании от строителния бранш и сродни дейности. Предлаганите продукти и услуги ще обхващат целия спектър в бранша – от проучване, проектиране и инвестиране, през грубия строеж, довършителни дейности и обзавеждане, до най-дребни детайли от интериора, екстериора и ландшафта. Акцент в представянето ще бъдат нови технологии, екологични и енергоспестяващи решения за дома, офиса и хотела.

 

Цели

Създаване на нови перспективи за развитието на бизнеса в региона и възможности за бъдещи инвестиции.

Целим „Варна ЕКСПО” да се первърне в своеобразен запомнящ се бизнес атракцион, давайки поле за по- различно и атрактивно представяне дейността на участниците и новостите на пазара, за привличане на голям поток от посетители и крайни потребители.

Осигуряване на добра среда за нови бизнес партньорства, чрез представяне на добри практики и иновативни решения.

 

Основен партньор на „Варна ЕКСПО” е Изпълнителна агенция за подпомагане на малките и средни предприятия. Част от приоритетните цели на ИАНМСП са: подпомагане на малкия и среден бизнес в България, насърчаване на предприемаческия дух сред младото население, стимулиране на иновациите и новите технологии в бизнеса, подобряване на сътрудничеството с национални и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия.

 

Домакин на „Варна ЕКСПО – строителство, екстериор, интериор” е Двореца на културата и спорта. Многофункционален комплекс, разположен на централно място в Морската столица на България – Варна, той е един от символите на града и през годините се е наложил като център за провеждане на културни събития, спортни мероприятия, изложения и конференции. Локацията на Двореца на културата и спорта е удобна и лесно достъпна за много голям поток посетители.

 

Организатор на инициативата е „Е-регион – Варна”.